Zasady poprawnej ortografii, pisownia polska,
sprawdź swoją pisownie. Naucz się ortografii.
Spróbuj się, weź udział w wirtualnym dyktandzie.
A A A A


Pisownia "ch" i "h"
Pisownia wyrazów z "ch"
 • "ch" piszemy gdy wymienia się na sz:
  •  mucha - muszka, piechota - pieszo, ruchomy - ruszać, blacha - blaszka
 • "ch" piszemy w wyrazach:
  •  chory, chlustać, chwalić, chować, echo, chaos, chór, cholesterol, charakter, choleryk, chronologia, chirurg, chemia
Pisownia wyrazów z "h"
 • "h" piszemy gdy wymienia się na g, ż, z, ź, dz:
  •  błahy - błazen, wahać - waga, druh - drużyna
 • "h" piszemy w wyrazach:
  •  hipoteza, heroizm, hipika, historia, handel, herbata, hańba, hardy.
 • "h" piszemy w wyrazach rozpoczynających się od hiper-, hipo-:
  •  hiperbola, hipokryta