Zasady poprawnej ortografii, pisownia polska,
sprawdź swoją pisownie. Naucz się ortografii.
Spróbuj się, weź udział w wirtualnym dyktandzie.
A A A A


Jak wykonać dyktando

Aby wziąć udział w dyktandzie należy przejść do zakładki wybór dyktanda. Następnie wybrać interesujące dyktando. Po wybraniu dyktanda i kliknięciu na link otworzy się tekst dyktanda.

Będzie to tekst w którym zamiast odpowiednich liter lub grup liter pojawią się pola umożliwiające wybranie poprawnej grupy. Po zakończeniu wypełniania brakujących fraz należy przycisnąć przycisk "Sprawdź" po czym dyktando zostanie sprawdzone. Wyświetlona zostanie informacja o ilości błędów oraz ilości poprawnych odpowiedzi.