Zasady poprawnej ortografii, pisownia polska,
sprawdź swoją pisownie. Naucz się ortografii.
Spróbuj się, weź udział w wirtualnym dyktandzie.
A A A A


Pisowania "u" i "ó"
Pisownia wyrazów z "ó"
 • "ó" piszemy w dopełniaczu l. mn. rzeczowników  rodzaju męskiego:
  • butów dębów, synów
 • w końcówkach -ów, -ówna, ówka:
  • Kraków, Tarnów, klasówka, pocztówka, złotówka
  • wyjątki: zasuwka, skuwka
 • na początku wyrazów bardzo rzadko:
  •  ósmy, ów, ówczesny, ówdzie
 • "ó" piszemy, gdy w formach pokrewnych wymienia się na "o","e" lub "a":
  •  dwóch - dwoje, szósty - sześć, skrócić - skracać
 • "ó" pisane jest zawsze w wyrazach:
  •  chór, córka, góra, kłótnia, król, krótki, kłódka, mózg, płótno, próżny, późno, równy, skóra, złoto, żółty, żółw, tchórz, próba, róż, spódnica, odór, cóż, na umór, protokół, który,wówczas, w ogóle
Pisownia wyrazów z "u"
 • literę "u" piszemy w wielu przyrostkach najczęściej spotykane to -uch, -uga, -ulec, -un, -unek, -ur, -us, -uszek, -uszka, -utki:
  • leniuch, szaruga, hamulec, opiekun, rysunek, wilczur, dzikus, garnuszek, staruszka, malutki
 • w kocówkach czasowników -uję, -ujesz, -uje:
  • kupuje, hamujesz, psuje
 • w końcówce -uj w czasownikach:
  • spróbuj, rysuj
  • wyjątki: stój, bój, spokój, pokój
 • zawsze przez u piszemy wyrazy:
  • bruzda, chrust, dłuto, kłuć, kurtyna, płakać, pruć, tłumaczyć tłumok, żuraw, zasuwka, skuwka, humor.