Zasady poprawnej ortografii, pisownia polska,
sprawdź swoją pisownie. Naucz się ortografii.
Spróbuj się, weź udział w wirtualnym dyktandzie.
A A A A


Pisownia "ż" i "rz"
Pisownia wyrazów z "ż"
 • "ż" piszemy gdy w innych formach wyrazów lub wyrazach pokrewnych wymienia się na g, z, ź, s, dz, h:
  •  może - mogę; mrożony - mroźny; papież - papieski; mosiężny - mosiądz; móżdżek - mózg; drużyna - druh
 • w końcówkach -aż, -eż rzeczowników rodzaju żeńskiego:
  • młodzież, odzież, sprzedaż
  • Wyjątki: twarz, macierz
 • po literach l, ł, n, r:
  •  ulżyć, łżeć, branża, rżysko
 • w partykule -że:
  •  skądże, róbże, także, mówże, jakże
 • w wyrazach:
  •  gżegżółka, mżawka, żal, żur, żart, żyto, żenić się, żółty, żarłok, żuraw, żegluga, żyletka, żongler, żyrandol, żuk, żyrant, żubr, reportaż, żądać
Pisownia wyrazów z "rz"
 • "rz" piszemy gdy w innych formach wyrazów lub wyrazach pokrewnych wymienia się na r:
  •  dworzec - dworca; morze - morski; pierze - pióro
 • po spółgłoskach p, b, g, t, d, k, g, ch, j, w:
  •  przygoda, brzoza, mistrz, drzewo, krzyk, grzywa, chrzan, ujrzeć, wrzesień
  • Wyjątki: kształt, bukszpan, kszyk (ptak), pszenica, pszczoła, gżegżółka, piegża
 • w formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników po wyżej wymieniowych głoskach piszemy sz:
  •  większy, młodszy, cieplejszy
 • "rz" piszemy w przyrostkach -arz, -erz:
  •  gospodarz, piekarz, macierz
 • "rz" piszemy w wyrazach:
  •  rzut, rzeka, rząd, rzecz, rzadki, orzech, rzemień, rzepa, rzeźba